Organisatorische uitdagingen

Uw doelstellingen worden onze drijfveer! Uw passie wordt onze passie!

Be-Con C&E gelooft rotsvast in de meerwaarde van een externe partner binnen een organisatie omdat deze werkt vanuit een andere betrokkenheid. De externe partner kan daarom beter zicht krijgen op het geheel of het helikopterzicht bewaren. Hij of zij stuurt bij op het moment dat de bedrijfsleider of het managementteam zich te sterk focust op "de dingen juist doen" en te weinig op "het doen van de juiste dingen". Vanuit zijn expertise zorgt de externe partner er - in samenwerking - voor dat het vele en harde werken ook resulteert in efficiëntie en resultaat. Be-Con C&E is deze partner voor u en doet dit door te adviseren en te begeleiden bij organisatorische of bestuurlijke uitdagingen:  

Voorbeelden van organisatorische of bestuurlijke uitdagingen:

Wat zijn de doelstellingen en strategie op korte en lange termijn van mijn organisatie?

Voor een bedrijfsleider of bestuurder is het belangrijk om af en toe even stil te staan bij de meest essentiële vraag voor de organisatie: “Wat wil ik als bedrijfsleider of bestuurder bereiken met mijn organisatie?”. Enkel op die manier vermijdt u dat, zowel u als uw collega’s, in alle drukte de doelstellingen van uw organisatie voorbijlopen. Het antwoord op deze essentiële vraag dient uiteindelijk te resulteren in een duidelijke visie, missie en strategie voor uw organisatie. Dit alles kan verder vorm krijgen in een ondernemings-of businessplan. De strategische doelstellingen die jaarlijks gerealiseerd dienen te worden, vragen om een duidelijke formulering. Veel te vaak wordt deze belangrijke denkoefening over het hoofd gezien. Het is nochtans de eerste stap voor een succesvolle toekomst voor uw onderneming.

Wat zijn de structuren en processen die er kunnen voor zorgen dat mijn organisatie op een goede, efficiënte en transparante manier worden bestuurd?

Hoe verloopt de wisselwerking tussen de aandeelhouders, de bestuurders en het management? Is er aandacht voor alle directe of interne belanghebbenden (ook stakeholders genoemd): het personeel, de leveranciers, de klanten, de financiële instellingen of kortweg de directe omgeving van de organisatie?

Hoe een zorgsysteem voor milieu, kwaliteit en/of veiligheid in mijn bedrijf implementeren? 

De internationale normen inzake zorgsystemen (oa ISO 14001) zijn voor een iets grotere organisatie een te hanteerbare kluif. Voor een kleine KMO is het dit vaak iets minder. Idem dito voor het dynamisch risicobeheersingssysteem dat door ieder bedrijf vanaf 1 werknemer vanuit de welzijnswet dient te worden geïmplementeerd. Be-Con C&E beschikt over veel expertise om dergelijke zorgsystemen op te bouwen, samen te voegen of te implementeren. Misschien is het allemaal iets minder vrijblijvend en dient uw organisatie een certificaat te bekomen. Be-Con C&E kan u ook in dit geval ondersteuning bieden bij het certificatieproces.

Voorbeelden van samenwerking:samenwerking:

  • Individuele begeleiding: één op één gesprek, opmaak stappenplan, taken voorbereiden, taken aanleren, taken uitvoeren, ….
  • Collectieve begeleiding: bijwonen vergaderingen, team of project aansturen, proces evalueren en bijsturen, proces implementeren, …. 
  • Adviesverlening: op mondelinge of schriftelijke basis
  • Op de werkvloer: om voor een korte periode uw organisatie te komen versterken

Wilt u weten wat Be-Con C&E voor u en uw organisatie kan betekenen? Hoe wij voor u een inspiratiebron kunnen zijn? Wilt u weten wat Be-Con C&E voor u en uw organisatie kan betekenen? Hoe wij voor u een inspiratiebron kunnen zijn? Dat zoeken we samen uit!


Hilde Maes
Zaakvoerder/Bestuurder
Ir Chemie - milieutechnologie (KUL)
0498 518 949
hilde.maes@be-con.be
LinkedIn

Corporate governance
Waardecreatie op economische gebied,
binnen de wettelijke milieu- en sociale verplichtingen.

Organisatorische uitdagingen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x