Over Be-Con

Historiek

Be-Con werd in 1996 opgericht als een bedrijfs- en milieuadviesbureau dat afgekort staat voor Bedrijfs- en Enviro -CONsultants. Vanuit de aanwezige expertise werd er bij aanvang gefocust op de bodemsaneringsproblematiek in Vlaanderen. Het was ook de periode dat Vlarebo (VLAams REglement BOdemsanering) boven de doopvont werd gehouden. Door het in voege gaan van Vlarebo kwam er op de bodemsaneringsmarkt een duidelijke, maar ook een terechte scheiding tussen de taken en verantwoordelijkheden van de erkende bodemsaneringsdeskundige (= de onderzoeker) en de aannemer bodemsaneringswerken (= de uitvoerder). Gezien de complexe materie ervaarde Be-Con op de markt echter de nood aan theoretische kennis en expertise bij de uitvoerder van de aannemingswerken bodemsanering. Om die reden verkoos Be-Con uiteindelijk om haar expertise inzake bodemsanering aan te wenden voor de aannemingswerken in plaats van op te treden als erkende bodemsaneringsdeskundige. 

Ondertussen heeft Be-Con een belangrijke marktpositie verworven dankzij een ruime ervaring in de verschillende soorten saneringstechnieken. De in-situ installaties op de werven worden telemetrisch opgevolgd en gestuurd. Zo kan er bij dringende gevallen snel ingegrepen worden. Be-Con combineert op die manier de vertrouwde technieken uit de bodemsanering met de nieuwste ontwikkelingen en staat voor jarenlange ervaring en bedrijfszekerheid die nodig is om een sanering kostenefficiënt tot een goed einde te brengen. 

In Vlaanderen werkt Be-Con volgens haar gecertificeerd Achilleszorgsysteem (groep I en II) en beschikt over de nodige erkenningen en registraties voor werken in het Brussels en Waals gewest.

Tot het cliënteel behoren zowel KMO’s als grote bedrijven uit de chemische, de logistieke, de brandstof- en andere sectoren. Ook schadegevallen bij particulieren worden dagelijks door Be-Con BV behandeld. 

In 2009 heeft Be-Con ervoor geopteerd om haar adviesverlening verder uit te bouwen. Op 18/05/2009 is de oprichting van Be-Con Consultancy & Engineering een feit. Dit maakt een duidelijkere marktprofilering van enerzijds de bodemsaneringswerken en anderzijds de adviesverlening mogelijk. Zo behoort bedrijfsadvies tot het vernieuwde aanbod en blijven algemeen milieuadvies en milieumanagement tot de vertrouwde items behoren. 

Onze missie

Be-Con wenst voor én samen met haar klanten kwaliteitsvolle en duurzame projecten te realiseren door het zoeken naar een passend evenwicht tussen de economische, sociale en milieugerelateerde aspecten van de opdrachten. 

Onze werkwijze   

Be-Con werkt persoons- en organisatiegericht en hanteert volgende 4 kernwaarden: 

  • Eén vaste aanspreekpersoon
  • Objectief en onafhankelijk advies en begeleiding
  • Een duidelijke opgave van kosten en tarieven
  • Flexibiliteit en keuzevrijheid: de klant bepaalt wat hij samen wil doen

Onze praktische aanpak wordt daarbij gekenmerkt door:

Uw probleem wordt onze drijfveer
Uw passie wordt onze passie
volledig gericht op uw doelstellingen
duidelijke en no-nonsens communicatie
schriftelijke verslaggeving met stappenplan waar gevraagd
methodisch maar pragmatisch waar nodig
alles op maat van uw organisatie

Over Be-Con

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x