Individuele uitdagingen

Uw probleem wordt onze drijfveer! Uw passie wordt onze passie!”

Be-Con C&E gelooft rotsvast in de meerwaarde van een externe partner binnen een organisatie of een belangrijk project omdat deze werkt vanuit een andere betrokkenheid. De externe partner kan daarom beter zicht krijgen op het geheel of het helikopterzicht bewaren. Hij of zij stuurt bij op het moment dat de bedrijfsleider, manager of medewerker zich te sterk focust op "de dingen juist doen" en te weinig op "het doen van de juiste dingen". Vanuit zijn expertise zorgt de externe partner er - in samenwerking - voor dat het vele en harde werken ook resulteert in efficiëntie en resultaat. Be-Con C&E is deze partner voor u en doet dit door te adviseren en te begeleiden bij individuele uitdagingen.

Voorbeelden van individuele uitdagingen:

Arbeidswet, welzijnswet, milieuwetgeving, nieuwe vennootschapswetgeving, keuringen en certificatie, machinerichtlijn, zorgsystemen milieu-kwaliteit-veiligheid, communicatie, boekhouding, technologie, veiligheidscoördinatie, erkenningen en registraties, vergunningen, administratie allerhande, ….

U ziet als bedrijfsleider even door de bomen het bos niet meer? Wordt het wat te veel – om wat voor reden dan ook -  en u kan even wat hulp gebruiken of iemand die kan bijspringen? Moet een medewerker een nieuwe functie of taak opnemen en weet u of de medewerker niet hoe eraan te beginnen? Dient er een erkenning aangevraagd te worden en u weet niet hoe?

Effectiviteit en efficiëntie van mijn organisatie verhogen en zich concurrentiëler opstellen in onze complexe economie

Stel u zich eens een fictief voetbalteam voor met spelers waarvan: Slechts vier van de elf weten welk doel het eigen doel is, slechts twee van de elf dat ook iets kan schelen, slechts twee van de elf spelers weten welke positie ze op het veld innemen en hoe ze moeten spelen, negen spelers vooral tegen elkaar spelen in plaats van tegen het andere team.

Hebt u als bedrijfsleider of manager het gevoel dat er op uw werkvloer kansen verloren gaan door situaties vergelijkbaar met deze van het fictieve voetbalteam? Wenst u de kosten te vermijden die gepaard gaan met het niet inzetten van het talent, de intelligentie en de passie van de eigen medewerkers? Het zijn immers deze kansen en kosten die concurrentieel en economische het verschil kunnen maken!

Innovatie realiseren en de bijhorende verandering in goede banen leiden

Om het verschil te kunnen maken zetten organisaties in op innovatie van hun producten, diensten en processen. Innovatie heeft echter altijd met verandering te maken. Het is een complex proces met vele vragen en weinig pasklare antwoorden. Dit vraagt een andere manier van denken in een sfeer van onzekerheid.

Start u als bedrijfsleider of manager met een innovatieproject en ondervindt u binnen dit complex proces de nood aan ondersteuning?

Nood aan algemeen milieu-advies

Iedere onderneming is vandaag de dag niet alleen wettelijk maar ook moreel verplicht een doordacht milieubeleid te voeren. Dit is echter niet altijd eenvoudig gezien de steeds strenger wordende eisen waarmee rekening gehouden moet worden. Deze eisen kunnen zowel van wetgevende, technische of organisatorische aard zijn. 

Hebt u nood aan eerstelijnsadvies inzake bodem, water, lucht en afval? Bent u op zoek naar een second opinion bij milieuvraagstukken?

Voorbeelden van samenwerking:

  • Individuele begeleiding: één op één gesprek, opmaak stappenplan, taken voorbereiden, taken aanleren, taken uitvoeren, ….
  • Collectieve begeleiding: bijwonen vergaderingen, team of project aansturen, proces evalueren en bijsturen, proces implementeren, …. 
  • Adviesverlening: op mondelinge of schriftelijke basis
  • Op de werkvloer: om voor een korte periode uw organisatie te komen versterken


Wilt u weten wat Be-Con C&E voor u en uw organisatie kan betekenen? Hoe wij voor u een inspiratiebron kunnen zijn? Dat zoeken we samen uit! Contacteer ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.


Inspirerend leiderschap

is de wil hebben om met de juiste dingen bezig te zijn,

durven de vraag te stellen of dit nog steeds het geval is

de moed in handen nemen om te veranderen waar nodig

(en desnoods in tegenstroom te stappen om dit te bereiken)

om de passie te vinden die aanstekelijk werkt voor anderen


Hilde Maes
Zaakvoerder/Bestuurder
Ir Chemie - milieutechnologie (KUL)
0498 518 949
hilde.maes@be-con.be
LinkedIn

Individuele uitdagingen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x