Ontgraving van de verontreiniging

Ontgraving van de verontreinigde bodem is nog steeds de meest aangewezen bodemsaneringstechniek, bijvoorbeeld bij calamiteiten. Vaak zijn dit verzekerde  schadegevallen. Door ontgravingswerken kan een snelle interventie gerealiseerd en daardoor verdere bodemschade vermeden worden.

Ontgravingswerken worden veelal ook in combinatie met andere bodemsaneringstechnieken toegepast. Meestal gaan de ontgravingswerken de andere bodemsaneringstechnieken vooraf, bijvoorbeeld een actieve grondwatersanering via onttrekking van het grondwater door bemaling en bovengrondse zuivering. Als er een drijflaag is aangetoond en het technisch mogelijk is, wordt de drijflaag ook mee verwijderd tijdens de ontgravingswerken. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkend centrum voor grondreiniging, waar de grond gezuiverd wordt. Hiervan worden door het grondreinigingscentrum de nodige attesten afgeleverd.

Be-Con bv heeft ervaring in technisch moeilijke projecten zoals naast en onder gebouwen, tussen leidingen, hoogspanningsconstructies. Be-Con bv voorziet in de plaatsing van damwanden, drainagestructuren, folies en het herstel in oorspronkelijke toestand zoals bestrating en groenaanleg.Ontgraving van de verontreiniging

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x