Particulieren

Sanering Bodem

Een ondergrondse mazout- of stookolietank wordt elk jaar een jaartje ouder en gaat vroeg of laat stuk. Ook al is deze gekeurd en heeft de tank daarbij een zogenaamde “groene dop” gekregen. Bij vaststelling van ongewoon verlies van stookolie moet dan ook zo spoedig mogelijk gedacht worden in de richting van een lek. Noodzakelijke maatregelen moeten getroffen worden om verder verlies van stookolie te voorkomen. Zo niet wordt de milieuschade alleen maar groter en blijft deze mogelijk niet beperkt tot het eigen perceel.

Ook andere schadegevallen kunnen optreden zoals een overvulling van de tank of scheur in leidingen. Vaak gaan schadegevallen gepaard met gebouwschade. Uiteraard kan er bij particulieren ook een bodemverontreiniging ontstaan door een schadegeval met andere stoffen dan stookolie.

Volgende stappen stellen wij voor:

  1. Vrijblijvende bespreking van het gestelde probleem. Dit kan telefonisch of via het contactformulier.
  2. Bezoek ter plaatse voor bespreking van mogelijke praktische uitvoering.
  3. Meest toegepaste technische oplossingen:

Verwijdering van de verontreinigingsbron 

Bijvoorbeeld door reiniging en verwijdering van de lekkende stookolietank.

Ontgraving 

Ontgraving van de verontreinigde bodem is vaak de meest aangewezen bodemsaneringstechniek, zeker bij schadegevallen. Door ontgravingswerken kan een snelle interventie gerealiseerd en daardoor verdere bodemschade vermeden worden. Hierbij heeft Be-Con BV aandacht voor een minimale schade van de tuin.

Gebouwreiniging 

Door middel van olie-afbrekende producten kan bijvoorbeeld stookolie verwijderd worden van vloeren en muurdelen. Meestal zijn 2 à 3 behandelingen noodzakelijk.

Grondwaterreiniging

Indien er te laat wordt ingegrepen, kan er naast een bodemverontreiniging ook een grondwaterverontreiniging optreden. Een grondwaterreiniging dringt zich dan op. Be-Con bv beschikt over grondwaterzuiveringsinstallaties die ter plaatse worden ingezet voor de grondwaterreiniging.  

 4. Vrijblijvende offerte waarin we een kostenefficiënte sanering voorstellen.Particulieren

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x