Bodemluchtextractie en persluchtinjectie

Wanneer bodemluchtextractie toepassen?

Bodems die verontreinigd zijn met vluchtige verbindingen zoals benzine, solventen e.a. kunnen met bodemluchtextractie behandeld worden. Met deze bodemsaneringstechniek wordt bodemlucht aan de onverzadigde zone (= boven het grondwater) onttrokken met behulp van verticale onttrekkingsfilters of horizontale drains en één of meerdere vacuümpompen.  De onttrokken bodemlucht voert gelijktijdig de vluchtige componenten met zich mee waardoor de onverzadigde zone hiervan wordt gezuiverd. Zuivere zuurstofrijke lucht wordt in de plaats daarvan aangevoerd.

Meestal bevinden dezelfde vluchtige verbindingen zich ook onder opgeloste vorm in de verzadigde zone (= in het grondwater en het water rond de gronddeeltjes) van de verontreinigde bodem. Door de verwijdering van de vluchtige componenten in de gasfase (= onverzadigde zone), vertoont een gedeelte van de vluchtige componenten in de waterfase de neiging om naar de gasfase te migreren. Men noemt dit het instellen van een evenwicht aan concentraties tussen gasfase en de waterfase. Door het blijven onttrekken van de bodemlucht aan de onverzadigde fase wordt op die manier ook het bovenste gedeelte van het grondwater gereinigd. Door het inbrengen van zuurstof wordt bijkomend de aërobe biologische afbraak in de bodem bevorderd.


Wanneer wordt bodemluchtextractie in combinatie met persluchtinjectie ingezet?

Indien ook het grondwater verontreinigd is met vluchtige verbindingen kan een hoger zuiveringsrendement gehaald worden door bijkomend persluchtinjectie in de verzadigde zone toe te passen. Door injectie van perslucht in het grondwater hebben de vluchtige verbindingen de neiging om naar de gasfase in de onverzadigde zone te migreren. In de verzadigde zone worden ze dan onttrokken met de bodemluchtextractie-installatie.

Be-Con BV heeft reeds op verschillende werven deze bodemsaneringstechniek succesvol toegepast. De apparatuur wordt standaard opgesteld in containervorm. 

Bodemluchtextractie en persluchtinjectie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x