Maatschappelijk verantwoord ondernemen Limburg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Limburg - Be-con consultancy & engineering in actie voor een proper milieu... En meer!

De voorbije jaren hebben de zaakvoerders/bestuurders van Be-Con heel wat expertise opgebouwd in alles wat met ondernemen te maken heeft. 

Dit kan ook niet anders!  Van een KMO-bedrijfsleider wordt immers verwacht in alle disciplines thuis te zijn: ondernemings- en vennootschapsrecht, arbeidswet, welzijnswet, milieuwetgeving, keuringen en certificatie, machinerichtlijn, zorgsystemen milieu-kwaliteit-veiligheid, communicatie, boekhouding, fiscaliteit, technologie, veiligheidscoördinatie, erkenningen en registraties, vergunningen, strategie, missie en doelstellingen, administratie allerhande, ….

Voor elke discipline staat er wel ergens een gespecialiseerd adviseur voor je klaar, maar uit ervaring weten we dat dit niet voldoende is. Als ondernemer is het belangrijk van bij de start van jouw bedrijf met het ganse verhaal mee te zijn en dat is niet eenvoudig. Bijkomend kan elke ondernemer op een gegeven moment wel eens ondersteuning gebruiken. Er komen dan ook vele uitdagingen op haar of zijn pad: individuele, organisatorische en meer en meer ook maatschappelijke uitdagingen. We kunnen als ondernemers maar beter samen de uitdagingen aangaan!

We stellen dan ook onze kennis en ervaring ter beschikking van KMO-bedrijfsleiders: Uw uitdaging wordt onze drijfveer, uw passie wordt onze passie! 

Natuurlijk willen we deze expertise ook ten dienste stellen voor alle organisaties en op alle niveaus - zowel industrie als overheid - die hieraan nood hebben. Van het bespreken van problemen en ideeën tot de oplossing of uitwerking ervan. 


Hilde Maes
Zaakvoerder/Bestuurder
Ir Chemie - milieutechnologie (KUL)

0498 518 949

hilde.maes@be-con.be

Linkedin

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Limburg - Hilde Maes

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?              

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen

is een continu proces waarbij organisaties vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met de stakeholders of belanghebbenden van de organisatie deel uitmaakt van dit proces.

Ons maatschappelijk en economisch leven wordt gekenmerkt door een sterk toegenomen dynamiek, diversiteit en complexiteit. Organisaties zijn steeds meer verplicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) om de eenvoudige reden dat onze veranderende omgeving dit vereist. Organisaties die strategisch met MVO bezig zijn, passen zich ook gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan en zijn dus ook minder afhankelijk van economische schommelingen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt daardoor steeds meer een "license to operate".                                

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de afgelopen jaren een hele evolutie doorgemaakt en zal ook in het komende decennium verder sterk ontwikkelen. Deze voortdurende evolutie brengt echter veel onduidelijkheid en verwarring rond het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen (of ook duurzaam ondernemen genoemd) met zich mee.

Een organisatie waarvan de processen en structuren van corporate governance (zie organisatorische uitdagingen) op punt staan, kan een stap voortzetten naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Corporate governance staat immers voor waardecreatie op economisch gebied, binnen de wettelijke milieu- en sociale verplichtingen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft naast waardecreatie op economisch (Profit) vlak, ook naar waardecreatie op sociaal (People) en milieu (Planet) vlak. Dit betekent dat de organisatie de 3 P's als gelijkwaardig beschouwt en door een proces van continue verbetering van de bedrijfsvoering streeft naar een evenwicht tussen deze 3 dimensies. Het is dus vrijwillig kiezen voor initiatieven en acties die de geldende milieu- en sociale regelgeving overstijgen om ook op maatschappelijk vlak meer winst te boeken. Een onderneming of organisatie die kiest voor MVO, getuigt van veel moed, durf en leiderschap. Nog meer informatie vind je hier!


Wilt u weten wat Be-Con C&E voor u en uw organisatie kan betekenen? Hoe wij voor u een inspiratiebron kunnen zijn voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen in Limburg? Dat zoeken we samen uit! 


Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven in Limburg

Uw doelstellingen worden onze drijfveer! Uw passie wordt onze passie!

Be-Con C&E gelooft rotsvast in de meerwaarde van een externe partner binnen een organisatie omdat deze werkt vanuit een andere betrokkenheid. De externe partner kan daarom beter zicht krijgen op het geheel of het helikopterzicht bewaren. Hij of zij stuurt bij op het moment dat de bedrijfsleider of het managementteam zich te sterk focust op "de dingen juist doen" en te weinig op "het doen van de juiste dingen". Vanuit zijn expertise zorgt de externe partner er - in samenwerking - voor dat het vele en harde werken ook resulteert in efficiëntie en resultaat. Be-Con C&E is deze partner voor u en doet dit door te adviseren en te begeleiden bij organisatorische of bestuurlijke uitdagingen: 

Wat zijn de doelstellingen en strategie op korte en lange termijn van mijn organisatie?

Voor een bedrijfsleider of bestuurder is het belangrijk om af en toe even stil te staan bij de meest essentiële vraag voor de organisatie: “Wat wil ik als bedrijfsleider of bestuurder bereiken met mijn organisatie?”. Enkel op die manier vermijdt u dat, zowel u als uw collega’s, in alle drukte de doelstellingen van uw organisatie voorbijlopen. Het antwoord op deze essentiële vraag dient uiteindelijk te resulteren in een duidelijke visie, missie en strategie voor uw organisatie. Dit alles kan verder vorm krijgen in een ondernemings-of businessplan. De strategische doelstellingen die jaarlijks gerealiseerd dienen te worden, vragen om een duidelijke formulering. Veel te vaak wordt deze belangrijke denkoefening over het hoofd gezien. Het is nochtans de eerste stap voor een succesvolle toekomst voor uw onderneming.

Wat zijn de structuren en processen die er kunnen voor zorgen dat mijn organisatie op een goede, efficiënte en transparante manier worden bestuurd?

Hoe verloopt de wisselwerking tussen de aandeelhouders, de bestuurders en het management? Is er aandacht voor alle directe of interne belanghebbenden (ook stakeholders genoemd): het personeel, de leveranciers, de klanten, de financiële instellingen of kortweg de directe omgeving van de organisatie?

Hoe een zorgsysteem voor milieu, kwaliteit en/of veiligheid in mijn bedrijf implementeren? 

De internationale normen inzake zorgsystemen (oa ISO 14001) zijn voor een iets grotere organisatie een te hanteerbare kluif. Voor een kleine KMO is het dit vaak iets minder. Idem dito voor het dynamisch risicobeheersingssysteem dat door ieder bedrijf vanaf 1 werknemer vanuit de welzijnswet dient te worden geïmplementeerd. Be-Con C&E beschikt over veel expertise om dergelijke zorgsystemen op te bouwen, samen te voegen of te implementeren. Misschien is het allemaal iets minder vrijblijvend en dient uw organisatie een certificaat te bekomen. Be-Con C&E kan u ook in dit geval ondersteuning bieden bij het certificatieproces.


Ontdek vandaag hoe Be-con u kan helpen bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen in Limburg:

info@be-con.be

0498 51 89 49


Hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen in Limburg

Wilt u weten wat Be-con C&E voor u en uw organisatie kan betekenen? Hoe wij voor u een inspiratiebron kunnen zijn voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen in Limburg? Dat zoeken we samen uit! 

Inspirerend leiderschap

is de wil hebben om met de juiste dingen bezig te zijn,

durven de vraag te stellen of dit nog steeds het geval is

de moed in handen nemen om te veranderen waar nodig

(en desnoods in tegenstroom te stappen om dit te bereiken)

om de passie te vinden die aanstekelijk werkt voor anderen


Hilde Maes
Zaakvoerder/Bestuurder
Ir Chemie - milieutechnologie (KUL)

0498 518 949

hilde.maes@be-con.be

Linkedin


Maatschappelijk verantwoord ondernemen Limburg - Hilde Maes

Contacteer Be-con - Saneren Limburg

Be-Con Consultancy & Engineering BV
Maatschappelijk verantwoord ondernemen Limburg

Tel: 0498/51 89 46
Mail: info@be-con.be
BTW: 0811 911 576

Maatschappelijke zetel
Ramselsesteenweg 18
2230 Herselt

Exploitatiezetel
Roosstraat 3 2431 
Veerle-Laakdal

Nog vragen over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Limburg?

Bekijk onze FAQ

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x