Saneren Oost-Vlaanderen

Vervuilde bodem saneren Oost-Vlaanderen: Be-con in actie voor een proper milieu... En meer!

Een overvulling van de stookolietank of mazouttank, een lekkende stookolietank die juist gekeurd is, uw stookolie in de kelder van de buren… Het zal u maar overkomen!  

Als aannemer bodemsanering kan Be-Con BV op dat moment voor u het verschil maken. Binnen de bestaande wettelijke procedures zoeken wij voor u naar een kostenefficiënte sanering van uw bodem, waarbij ook uw verzekeringsmaatschappij uw partner is waar mogelijk. 

Neem contact op voor een vrijblijvende bespreking:

Onze praktische aanpak wordt daarbij gekenmerkt door:

Uw probleem wordt onze drijfveer
Uw passie wordt onze passie
volledig gericht op uw doelstellingen
duidelijke en no-nonsens communicatie
schriftelijke verslaggeving met stappenplan waar gevraagd
methodisch maar pragmatisch waar nodig
alles op maat van uw organisatie

Wanneer moet u uw bodem saneren?

Een ondergrondse mazout- of stookolietank wordt elk jaar een jaartje ouder en gaat vroeg of laat stuk. Ook al is deze gekeurd en heeft de tank daarbij een zogenaamde “groene dop” gekregen. Bij vaststelling van ongewoon verlies van stookolie moet dan ook zo spoedig mogelijk gedacht worden in de richting van een lek. Noodzakelijke maatregelen moeten getroffen worden om verder verlies van stookolie te voorkomen. Zo niet wordt de milieuschade alleen maar groter en blijft deze mogelijk niet beperkt tot het eigen perceel.

Ook andere schadegevallen kunnen optreden zoals een overvulling van de tank of scheur in leidingen. Vaak gaan schadegevallen gepaard met gebouwschade. Uiteraard kan er bij particulieren ook een bodemverontreiniging ontstaan door een schadegeval met andere stoffen dan stookolie.


Wat betekent saneren? Be-con pakt dit aan als volgt:

  1. Vrijblijvende bespreking van het gestelde probleem. Dit kan telefonisch of via het contactformulier.
  2. Bezoek ter plaatse voor bespreking van mogelijke praktische uitvoering.
  3. Meest toegepaste technische oplossingen:

Verwijdering van de verontreinigingsbron 

Bijvoorbeeld door reiniging en verwijdering van de lekkende stookolietank.

Ontgraving 

Ontgraving van de verontreinigde bodem is vaak de meest aangewezen bodemsaneringstechniek, zeker bij schadegevallen. Door ontgravingswerken kan een snelle interventie gerealiseerd en daardoor verdere bodemschade vermeden worden. Hierbij heeft Be-Con BV aandacht voor een minimale schade van de tuin.

Gebouwreiniging 

Door middel van olie-afbrekende producten kan bijvoorbeeld stookolie verwijderd worden van vloeren en muurdelen. Meestal zijn 2 à 3 behandelingen noodzakelijk.

Grondwaterreiniging 

Indien er te laat wordt ingegrepen, kan er naast een bodemverontreiniging ook een grondwaterverontreiniging optreden. Een grondwaterreiniging dringt zich dan op. Be-Con bv beschikt over grondwaterzuiveringsinstallaties die ter plaatse worden ingezet voor de grondwaterreiniging.  

 4. Vrijblijvende offerte waarin we een kostenefficiënte sanering voorstellen.

Vervuilde bodem saneren Oost-Vlaanderen

Wat kost saneren van grond in Oost-Vlaanderen?

Een standaardkostprijs in het kader van het saneren bestaat niet. Verschillende factoren spelen een rol in de kostprijs zoals de aard van de verontreiniging en de bereikbaarheid ervan. Maar de meest bepalende factor is de snelheid waarmee de bodemverontreiniging werd ontdekt en er schadebeperkend werd opgetreden. Dit maakt een kostprijs x 10 of zelfs x 100 uit. 

Snel handelen en saneren is dus de boodschap! Neem contact met ons op:

0477 25 73 65

marc.verreydt@be-con.be

Bodem saneren Oost-Vlaanderen voor bedrijven

Tot ons cliënteel behoren zowel KMO’s als grote bedrijven uit de verschillende sectoren, waaronder de chemische, logistieke en brandstofsector. Be-Con bv combineert de vertrouwde technieken uit de bodemsanering met de nieuwste ontwikkelingen. We beschikken over in-situ installaties die telemetrisch opgevolgd en gestuurd worden en staan voor een jarenlange ervaring en bedrijfszekerheid die nodig is om uw sanering kostenefficiënt tot een goed einde te brengen. Be-Con bv werkt volgens haar gecertificeerd Achilleszorgsysteem (groep I en II).

Ter ondersteuning van de opvolging van de bodemsaneringswerken, beschikt Be-Con BV over eigen snelle testkits – en modules. In het labo kunnen daardoor zuiveringsparameters worden bepaald, waarmee het saneringsproces kan worden geoptimaliseerd.

Bovendien kunnen we ook steunen op ruime theoretische en praktische kennis van de verschillende wettelijke bodemsaneringsprocedures.

Lees meer over onze verschillende toegepaste bodemsaneringstechnieken

Bodem saneren Oost-Vlaanderen

Grond saneren Oost-Vlaanderen voor verzekeringsmaatschappijen

Be-Con BV heeft reeds jarenlang ervaring met schadegevallen die tot bodemverontreiniging aanleiding geven. Soms treedt daarbij ook gebouwschade op.  

Verzekeringsmaatschappijen spelen een belangrijke rol in de oplossing van het gestelde probleem. Daarin tracht Be-Con BV telkens weer een goede raadgever te zijn. 

Enerzijds kan Be-Con BV steunen op een ruime theoretische en praktische kennis van de verschillende wettelijke bodemsaneringsprocedures. Anderzijds kunnen wij door de jarenlange ervaring een kostenefficiënte sanering uitvoeren.

Tevens hebben we aandacht voor de emotionele kant van een schadegeval tijdens onze communicatie met de klant.

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte

Wat doet een bodemsaneringsdeskundige?

Vermits we reeds vele jaren als aannemer de bodemsaneringswerken uitvoeren in Oost-Vlaanderen, hebben we ook samen met de verschillende erkende bodemsaneringsdeskundigen veel expertise in bodemsanering opgebouwd. Bovendien kunnen we steunen op een ruime theoretische en praktische kennis van de verschillende wettelijke bodemsaneringsprocedures. Dit maakt het ook mogelijk om de communicatie van de erkende bodemsaneringsdeskundige met de klant over de te volgen procedures te ondersteunen.

Ter ondersteuning van de opvolging van de bodemsaneringswerken, beschikt Be-Con BV over eigen snelle testkits – en modules. In het labo kunnen daardoor zuiveringsparameters worden bepaald, waarmee het saneringsproces kan worden geoptimaliseerd.

Contacteer Be-con - Saneren Oost-Vlaanderen

Be-Con BV| Grond Saneren

Tel: 016/26 14 450477/257 365
Mail: info@be-con.be
BTW: 0457 751 017

Maatschappelijke zetel
Ramselsesteenweg 18
2230 Herselt

Exploitatiezetel
Roosstraat 3 
2431 Veerle-Laakdal

Nog vragen over grond saneren Oost-Vlaanderen?

Bekijk onze FAQ

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x